top of page

Jegy és bérletinformációk

Felnőtt csapatunk mérkőzései kapcsán soha nem látott érdeklődést tapasztalunk, amihez alkalmazkodva a bérletek árusítását már augusztus közepétől, a Szombathelyi KKA elleni edzőmérkőzés napján (2023. augusztus 18. 16 órától) megkezdjük, ezt követően pedig Egyesületünk irodájában (Cím: 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53., Nyitvatartási idő: Hétfő: 15:00 - 17:00, Kedd: 16:00 - 18:00, Szerda: 08:00 - 10:00, Csütörtök: 16:00 - 17:00)  lehet majd megvenni a szezonra szóló belépésre jogosító kártyákat, amelyek a beleépés mellett minden mérkőzésünkre biztosítják tulajdonosaik számára az ülőhelyet is. A bérlet a két kiemelt, pécsett megrendezésre kerülő (Győri Audi ETO KC, FTC Rail Cargo Hungária) hazai mérkőzésre is biztosítják a belépést!

 

A jegyek értékesítésének terén egyrészt a tavalyi gyakorlatot folytatjuk tovább, tehát elővételben lehetőség lesz majd a sportcsarnok büféjében, kizárólag készpénzzel (Nyitvatartás hétköznapokon: 15:30 - 20:00) megvenni az adott heti hazai mérkőzésre a belépőjegyeket, illetve természetesen az adott mérkőzés kezdési időpontja előtti egy órában a helyszínen is lesz lehetőség a jegyek megváltására a jegypénztárban. (Amennyiben még van szabad hely a sportcsarnokban a helyszíni jegyértékesítés megkezdéséig.)

ÚJDONSÁG! 

Ezentúl online jegyértékesítés is kedves szurkolóink rendelkezésére áll! 
Online jegy: 

https://kozarmislenyka.mytix.hu/

 

Felhívjuk kedves szurkolóink figyelmét arra, hogy sportcsarnokunkban a férőhelyek száma korlátozott. A bérletek, illetve az elővételben eladott jegyek számának függvényében a helyszínen is fogunk jegyeket értékesíteni, azonban aki biztosan helyhez szeretne jutni a mérkőzéseken, annak javasoljuk, hogy elővételben váltsa meg belépőjegyét!

 

Hajrá Misleny! 

 

#csakamisleny

#mislenyhandball 

#kékfehérek 

 

 

Pályarendszabályok
 

1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

 • Érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik.

 • Ha a beléptetéskor a belépőjegy, a bérlet vagy a klubkártya birtokosának személyes adatai megegyeznek a személyazonosság igazolásáraalkalmas igazolványban szereplő adatokkal.

 • Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt.

 • Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta.

 • Nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet.

 • Nem áll kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás vagy szabálysértési kitiltás hatály alatt.

 • A ruházat- és csomag átvizsgálásához hozzájárul.

 • Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, a jogszabályban meghatározott helyeken, róla kép- és hangfelvétel készíthető.

 • Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.

2. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a biztosítását végző rendőr és a rendező szerv alkalmazottja jogosult.

3. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen/bérleten/meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. A sportlétesítményt - amennyiben arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik - csak a belépési ponton hagyhatja el.

4. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a rendezők visszatartják és a rendőrhatóságnak átadják.

5. A néző a sportrendezvényen:

 • Köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait.

 • Nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát.

 • Az arcát szándékosan nem takarhatja el, a személyazonosítását nem akadályozhatja.

 • A nemzetközi szövetségek által szervezett nemzetközi mérkőzéseken nem fogyaszthat a sportlétesítmény területén szeszesitalt. A magyar bajnoki/kupa-mérkőzéseken az 5 % alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges.

 • Köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani.

 • Rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat.

 • Transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező, illetve a rendező szerv engedélyével helyezhet el.

 • Köteles a szervezőnek, rendezőnek vagy a rendőrségnek a felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni.

6. Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be, a sportrendezvényről eltávolításra vagy a rendőrség kiérkezéséig visszatartásra kerül.

7. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel taroznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni.

8. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:

 • A sportrendezvényen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az eltávolítás lehetőségéről a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható, piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken - magyar, angol, német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti nyelven - tájékoztatja.

 • Gondoskodik a Pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a felelős őrzés szabályai szerint jár el.

 • Jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban - a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni - a felvételeket rögzíteni és a jogszabály rendelkezése szerint kezelni.

9. A szervező a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött.

10. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja.

11. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy érvényes.

 

Tiltott tárgyak

 

Képernyőfotó 2023-08-07 - 15.00.58.png
tiltott-eszkozok.png
bottom of page